Výpočet odpočítateľnej položky

Odpočítateľná položka sa zaviedla od 1. januára 2015 v zákone o zdravotnom poistení. Cieľom je znížiť odvody na zdravotné poistenie zamestnancov z nízkymi príjmami, teda ročným príjmov do 6 840 €. Odvody sa znížia aj zamestnávateľom týchto zamestnancov.

V našej kalkulačke si môžete vypočítať z vašej hrubej mzdy výšku odpočítateľnej položky pri výpočte mesačných preddavkov, ktorú si môžete uplatniť. 

Podmienky pre uplatnenie odpočítateľnej položky.

Uplatniť si odpočítateľnú položku pri výpočte mesačných preddávkov môže zamestnanec:

  • v pracovnom pomere
  • štátnozamestnaneckom pomere
  • služobnom pomere
  • štátnej službe

Pritom však musí platiť:

  • má len jedného zamestnávateľa
  • neuplatnuje si odvodovú výnimku ako predtým dlhodobo nezamestnaný
  • nie je súčasne SZČO

(Táto kalkulačka slúži pre informatívne účely.)

Odpočitateľna položka 0 €